WiFi na GJH


Konfigurácia Windows 10

Od 10.5.2021 sa zmenil certifikát WiFi siete. Je veľmi odporúčané zmeniť svoju WiFi konfiguráciu na zariadení, aby overoval nový certifikát. Stačí sa pripojiť s údajmi uvedenými nižšie.

Potrebné údaje
IP a DNSAutomaticky
SSIDgjh
AuthenticationWPA2 (Enterprise)
EncryptionAES
IEEE 802.1xPEAP + MSCHAPv2
Login/PasswordRovnaký ako máte v škole na windows
Domainradius.gjh.sk

Konfigurácia krok po kroku

  1. Zoznam wifi sietí: Vpravo dole, pri hodinách.
  2. Otvoríme si zoznam sietí.
  3. zoznam.png, 26kB
  4. V nasledujúcom dialógu vyplníme názov siete GJH a typ zabezpečenia WPA2-Enterprise. Typ šifrovania by sa mal vyplniť automaticky na AES. Pokračujeme tlčítkom Ďalej.


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0