Študentský server


Turing

Niektoré časti sú neaktuálne. Pracujeme na aktualizovaní návodov.

Počínajúc školským rokom 2015/2016 máme na GJH nový študentský server Turing, ktorý preberá funkcie vzdialeného prístupu a hostovania študentských webstránok, ktoré pôvodne bežali na Eloth-e.

Webstránky sú teda dostupné po novom na turing.gjh.sk/~login . SSH a SCP prístup je na turing.gjh.sk port 22.

Rozhranie k MySQL databázam je na tejto adrese: https://turing.gjh.sk/mysql.

    Špecifikácie:
  • Procesor: Intel Xeon E5-2620v3, Turing má pridelených 6 jadier
  • RAM: 6 GB
  • OS: Ubuntu Linux Server 16.04
  • WebServer: Apache 2.4.18 + PHP 7.0.8
  • MySQL: 5.7.16
    

Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0