ŠVL quick start guide - user manual


Zásady

ŠVL je Školské Výpočtové Laboratórium na GJH - miesto, kde môžeš mať prístup k počítačom a internetu ak v miestnostiach práve neprebieha vyučovanie. Dôležité zásady platné v ŠVL:

  • Nosíme prezúvky, nezanechávame odpad
  • Správame sa slušne a potichu
  • Počas vyučovacích hodín majú malé deti (ZŠ a ekvivalentné) zákaz vstupu
  • V zime vetráme nárazovo velkými oknami, aby bol čerstvý vzduch, ale nie zima
  • Za nerešpektovanie poriadku ŠVL sa udeľuje trest - uzamknutie konta by default na 7 dní. Nakoľko sa lockovanie vykonáva aj automaticky, po vypršaní tejto doby sa treba hlásiť u administrátora.

Služby

Hlavné služby ponúkané ŠVL:

  • Prístup k počítačom a internetu
  • Prístup na WiFi
  • Miesto pre študovanie

Mapka

Užitočné linkyCopyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0