Učitelia, klapky, kabinety

  • Každý učiteľ má e-mailovú adresu v tvare priezviskoučiteľa@gjh.sk
  • Klapky do kabinetov
  • Priame čísla do kabinetov: 02/210 28 xxx, kde xxx je klapka