Džbán Jura Hronca

Plán súťaže pre šk. rok 2018/19 (.pdf)
DŽBÁN JURA HRONCA

Aktuálne

Svet v nás 13 : Záhadné lokality sveta
Zobraziť kritéria hodnotenia
Vylosovanie 21.12.2018

Prebehlo

Súťaž iBobor
PF-ko do 7.12.2018
info
1.10.-30.10.2018 prihlasovanie na súťaž
info (.pdf)
Jesenná úprava triedy do 23.10.2018
viac info
S umením o vede / Ex scientia et arte
17.september 2018 - úvodné stretnutie
4.október 2018 - odovzdanie predlohy
v týždni 8.-11.október 2018 - maľovanie (termín bude upresnený)
viac info (.pdf)
Dejepisná olympiáda záväzné prihlásenie do 5.októbra 2018
viac info (.pdf)
Európsky deň jazykov termín - 19.september 2018
prezentácia s informáciami

O súťaži

Milí GJHáci,

aj počas tohto školského roku sa pomaly ale isto rozbieha medzitriedne zápolenie o trofej najcennejšiu – Džbán Jura Hronca.
Džbán je medzitriedna súťaž s dlhoročnou tradíciou, do ktorej sú zapojené všetky triedy veľkého GJH (triedy štvorročného, päťročného aj osemročného gymnázia od kvinty a triedy MYP 4, 5 a 3IB A a B). Do súťaže nie sú zapojení maturanti, o. i. aj preto, že súčasťou Džbánu je aj Športový deň, ktorý sa koná vždy koncom júna, kedy sú maturanti už dávno fuč :-)

Základným pravidlom Džbánu je, že sa súťaží len v takých disciplínach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy s rovnakou šancou. Vo všetkých disciplínach sa do Džbánu zarátavajú body za účasť, resp. umiestnenie v najnižšom leveli súťaže (nie umiestnenia v celoštátnom kole a pod.)

Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú deň voľna na usporiadanie školskej akcie a finančný príspevok na ňu od Nadácie Novohradská. Aj tento rok súťažíme o Skokana roka a Najlepšieho nováčika.

Informácie o súťažiach jednotlivých predmetov sa môžte dozvedieť od učiteľov daných predmetov.
O ostatných súťažiach informujú plagátiky po škole a táto stránka.

Akékoľvek návrhy na nové sútaže, konštruktívne pripomienky a rady privítame!
Zuzana Molnárová - koordinátorka súťaže
zmolnarova@gjh.sk, kabinet anglického jazyka v ŠVL na 2.posch.

Dear GJH students,

as is the tradition, this year we are also competing for the Jur Hronec Jar.

The Jur Hronec Jar is a whole-school year-round competition where students from all classes of the high school can join in (classes of 4-year and 5-year high school, kvinta – septima and MYP4 - 3IB). Students in their last year of studies are not included due to some competitions (such as Sports day and World Within Us) being held in June – the time when these students are already gone. However, they can feel free to participate and enjoy the fun 

The basic rule is that only competitions that are available for all students are included – so that every class has equal chance of participating and gaining precious points. The points are not only assigned to the 1st, 2nd and 3rd place, but also for other classes who participated. The regional or country rounds do not count, only the school rounds do.

The classes which in the course of the year gain the most points can win a free day or two to go on a school trip. In addition, they will get financial support for it from Nadacia Novohradska.

Information about the competitions can be obtained from the school website, notice boards in the school, via email (each class has its own “jar people”) and from the teachers who teach the subject that organizes the given Olympiad or other competition.

It might happen that during the course of the year a new competition will be included, the old one excluded or that due to some special event a special competition will be added. Again, all the information will be provided in the aforementioned way.

We reserve the right to change the system of distributing points, if necessary.

Any suggestions for new competitions, comments, complaints and advice will be welcomed.

Zuzana Molnarova – the Jar coordinator
zmolnarova@gjh.sk, office: ANJ near SVL, 2nd floor.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?