Korešpondenčný seminár z matematiky

KSM 5 - Úspešní riešitelia 1. a 2. domáceho kola
KSM 8-9 - Úspešní riešitelia 1. a 2. domáceho kola

V školskom roku 2020/2021 sa už neuskutoční žiadne školské kolo súťaže KSM 5 a KSM 8-9.

V Bratislave, 25. 4. 2021

František Kosper
organizátor súťaže

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?