Novinky

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2023/2419.05.2023

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA do IB Diplomoveho programu27.04.2023

Na stránke O škole - Pre záujemcov o štúdium sme zverejnili
Výsledky výberového konania do IB Diplomoveho programu pre školský rok 2023/2024

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Novohradská Newsletter12.04.2023

Vyšlo nové - Veľkonočné číslo časopisu Novohradská Newsletter

Všetky čísla nájdete na stránke: Novohradská Newsletter

Korešpondenčný seminár z matematiky05.04.2023

Zverejnili sme výsledky KSM po 3. kole:
Výsledky žiakov KSM5 - 5. ročník
Výsledky žiakov KSM9 - 8. a 9. ročník

Stránka Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky

Stravníci v školskom roku 2022/202328.03.2023

Poskytovanie dotácie na stravu od 1.5.2023

Stránka Informácie - Pre stravníkov

Pre záujemcov o štúdium - PYP SJ a PYP AJ23.01.2023

Program PYP SJ - informácie a prihláška

Program PYP AJ - Instructions and Application Form
Stránka PYP AJ

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

ŠKD22.08.2022

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2022/2023 (.pdf)

Stránka Informácie - ŠKD

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Budúce inovácie v učení vedy už dnes15.09.2020

Vďaka podpore Nórskych grantov a Slovenskej republiky vznikol školský projekt Budúce inovácie v učení vedy už dnes. Súčasťou tohto projektu je modernizácia chemického laboratória.
Viac informácií tu lab.gjh.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe.

Spojená škola Novohradská02.09.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?